Back To Top

Přesné měření volně definovaných tvarů

Kompletní program pro obecné tvarové plochy i další úlohy

Nový software CALIGO pro obecné tvarové plochy umožňuje měřit díly karoserie snadněji a rychleji než kdykoliv předtím. Kompletně nová softwarová architektura poskytuje vysoce efektivní nástroje pro analytické měření, sériové měření, simulaci a protokolování.

CALIGO

Nástupce softwaru HOLOS

 

CALIGO nahrazuje software HOLOS. Přechod ze softwaru HOLOS na CALIGO je velmi snadný: Plány měření naprogramované v softwaru HOLOS se dají bez problému importovat do softwaru CALIGO. CALIGO se začleňuje do aktuálního softwarového portfolia firmy Carl Zeiss. Software CALIGO je koncipován pro měření volných tvarových ploch, je tudíž v první řadě určen uživatelům ve výrobě karoserií. CALIGO pro ně představuje kompletní řešení, které umožňuje měřit intuitivně také pravidelnou geometrii stejným způsobem jako obecné tvarové plochy. Software CALIGO se snadno ovládá, stačí krátká doba na zapracování, má výkonné zpracování dat a mnoho nových funkcí, které usnadňují zajištění kvality.

 

Nové softwarové technologie

 

Při vývoji programu CALIGO využila firma Carl Zeiss nejnovějších softwarových technologií. Používá se zde např. modulární systémová architektura, která zajišťuje potřebnou flexibilitu pro budoucí požadavky. Optimální využití dostupných systémových zdrojů znamená, že CALIGO rychleji poskytne velké množství měřených dat. Ovládací plocha softwaru CALIGO umožňuje uživateli intuitivní ovládání, čímž se zkracuje doba potřebná na zapracování a zvyšuje se uživatelská přívětivost tohoto nového softwaru.

 

Řízení změn

 

Nová funkce řízení změn v softwaru CALIGO výrazně zvyšuje jeho efektivitu: Seznamy měřených prvků používané při zajišťování kvality mohou být importovány do softwaru CALIGO a uloženy přímo jako plány měření. V případě změn seznamu je možné jej porovnat s aktuálním plánem měření pomocí funkce synchronizace. Každá změna je ukázána uživateli, který se rozhodne, zda změnu akceptuje nebo provede případně ještě další úpravu. Řízení změn softwaru CALIGO umožňuje uživateli rychle a pružně reagovat na změny a plynule integrovat změněné díly do procesu měření.

 

Simulace

 

Funkce simulace v softwaru CALIGO poskytuje různé možnosti pro analýzu programu měření před reálným startem průběhu: Průběh měření je zobrazen formou virtuální animace v okně CAD. Funkce, jako je detekce kolizí, stopa dráhy pojezdu a kolizní koule, pomáhají optimalizovat programování nebo rozpoznat a opravit chyby. V softwaru CALIGO je možné kompletně simulovat různé stojanové měřicí stroje s horizontálním ramenem, dvoustojanové měřicí stroje a také optický senzor EagleEye. Nyní je tedy možné připravit offline průběh se senzorem EagleEye.

 

Bezpečnostní obálka

 

Aby se zabránilo kolizím s měřenou součástí, umí CALIGO automaticky generovat dráhy pojezdu. Software CALIGO sám vyhledá dráhu od jednoho měřeného prvku k dalšímu. Do softwaru CALIGO je integrována nová navigační funkce „Dráha dovnitř / Dráha ven“, která umožňuje uživateli naprogramovat bezpečnou dráhu do vnitřku součásti a zevnitř opět ven. Určité prvky z rozsáhlého plánu měření nebo nově měřené prvky se dají tímto způsobem rychle naprogramovat a bezpečně změřit.

 

Vyhodnocení a protokol

 

CALIGO poskytuje možnost vytvořit v plánu měření CAD pohledy s výsledky zobrazenými v přiřazených barvách nebo jako praporky s výsledky. Tyto pohledy mohou být potom vloženy do protokolu měření. Pro rychlý výstup protokolu poskytuje CALIGO různé standardní šablony. Pomocí integrovaného editačního modulu je však také možné vytvářet a upravovat protokoly i šablony podle interních firemních směrnic.

 

Opce CALIGO DMIS


Opce CALIGO DMIS pro software CALIGO umožňuje vytvořit, editovat, uložit a provádět DMIS měřicí plány. Postup pro vytvoření DMIS měřicího plánu je podobný jako při tvorbě obvyklých CALIGO plánů měření.

 

Na této webové stránce používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, ukládané webovými stránkami na vašem počítači. Cookies jsou široce rozšířené a pomáhají stránky optimalizovaně prohlížet a zlepšit. Používáním naší stránky prohlašujete, že jste s tím srozuměni. více

OK